Demonstrationsskoler.dk

Schoolgirl at lessonElever og lærere på 20 demonstrationsskoler fordelt over hele landet skal systematisk arbejde med it i undervisningen gennem fire forskningsprojekter. Projekterne skal bidrage til at skabe ny, praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og give tid til mere undervisning.

De fire forskningsprojekter er igangsat som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen. Projekterne gennemføres af to konsortier bestående af forskningsinstitutioner og professionshøjskoler, der i samarbejde med udvalgte demonstrationsskoler afprøver it-baserede læringsforløb og efterfølgende evaluerer og formidler resultaterne.

AUUC-konsortiet, der består af Aarhus Universitet, professionshøjskolerne UC Capital, UC Sjælland, UC Lillebælt, UC Syddanmark, VIA UC, UC Metropol samt Alexandra Instituttet står bag de tre projekter. Det fjerde projekt varetages af konsortiet bestående af Aalborg Universitet, UC Nordjylland, UC Metropol, UC Capital, IT-Universitetet og LEGO Fonden.

Erfaringerne fra projekterne bringes videre til nuværende og kommende lærerstuderende og andre skoler. De fire forskningsprojekter munder ud i konkrete indsatser og undervisningsforløb, som efterfølgende kan bruges af alle skoler.

Klik på et af nedstående logoer for at komme videre til henholdsvis Undervisningsministeriets side om projekterne, AUUC-konsortiets demonstrationsskole-hjemmeside eller Aalborg Universitets website.

UVM_web auuc.demonstrationsskoler.dk Aalborg Universitet