It i den innovative skole er et samarbejde mellem forskere, konsulenter og skoler (lærere, it-vejledere og ledere) om at udvikle innovative rammer for brugen af it på skolerne. Projektet er organiseret omkring de forskellige indsatser på et didaktisk, skoleudviklings- og teknologisk plan:

Didaktiske forløb

Der er fem didaktiske forløb i projektet, som lærere kan bruge til at udvikle en innovativ undervisning med brug af it. Forløbene er:

  • Forløb 1: “Eksperimenterende fællesskaber – Minecraft i dansk”, 0.-2.- klasse.
  • Forløb 2: “Grubletrolden Tumle”, stokatisk, 3. klasse.
  • Forløb 3: “Unge og medier”, statistik, 6. klasse.
  • Forløb 4: “Energi – hva’ nu?”, tværfagligt forløb, 7. klasse.
  • Forløb 5: “Shop-a-Blog”, engelsk forløb, 8. klasse.

Skoleudvikling

Udvikling af skolens organisering mm. omfatter bl.a.:

  1. at identificere skolens udgangspunkt i form af nuværende  organisation og ledelsesstruktur
  2. at identificere hensigtsmæssige  udviklingsveje, og at sætte nogle innovative mål for skolen som organisation.

Materialer hertil findes under fanebladet “Skoleudvikling”.

Mediepatruljen

Denne teknologiske indsats har sin egen hjemmeside med materialer til udvikling af en mediepatrulje på en skole og eksempler på mediepatruljer mm. Se link i højre side.