Denne hjemmeside er et læremidler for demonstrationsskoler i udviklings- og forskningsprojektet Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer (se demonstrationsskoler.dk/auuc).

Hjemmesiden består af en samling af beskrivelser, materialer og links til redskaber til brug i udviklingsindsatsen og henvender sig i første omgang til de seks deltagende skoler, deres lærere, deres forskellige vejledere og deres ledelser (se “Om IDDL“).

Materialerne kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med CFU-konsulenters indsat på skolerne. Materialerne er alligevel i høj grad selvinstruerende og kan derfor anvendes uden konsulenternes mellemkomst.

Udviklingsindsatsen er delt op i fire faser, som udgør en progression fra det enkle til det mere komplekse. Indholdet fra hver introduceret fase vedligeholdes og evt. udbygges i de efterfølgende faser. Denne trinvise fremgangsmåde er bevidst med henblik på at skabe en praksisnær og langsigtet udviklingskultur. Man skal ikke ville eller kunne det hele fra begyndelsen. Fase 4 udgør kulminationen på udviklingsdesignet og leder over i skolens selvinitierede videreudvikling.

Navigation

  • Den horisontale menu med de tilhørende fold-ud-menuer samler materialerne fasevis.
  • Den vertikale menu til højre tilbyder en hurtig adgang til de gennemgående materialer og redskaber.
  • Links til redskaber fører til en databasestyret redskabshjemmeside som kræver login.