Vejledning til læse- skriveteknologier

Principper for undervisning med LST i fase 1

Hvad skal man overveje, når man i sit fag skal planlægge et forløb, hvori såvel læsning som skrivning indgår, og hvor læse- og skriveteknologier integreres til understøttelse og styrkelse af differentieringsdimensionen? Og hvilke dele kan/skal et sådant forløb omfatte? Disse spørgsmål besvares her i form af en række grundlæggende didaktiske principper.

Materialet på denne hjemmeside giver også forskellige konkrete eksempler på faglige forløb med brug af LST. Eksemplerne vil også tjene som illustrationer af disse grundlæggende principper.

De grundlæggende didaktiske principper er:

1) Læsning og skrivning skal indgå i en funktionel sammenhæng med forløbets overordnede emne, hvilket betyder:

 • At eleverne både skal læse og skrive tekster inden for det overordnede emne.
 • At der skal være sammenhæng mellem de tekstgenrer, eleverne læser, og de tekstgenrer de skriver i. Hvis eleverne fx i natur/teknik får til opgave at skrive en leksikonartikel om et dyr, skal de også læse eksempler på leksikonartikler om dyr.
 • At der skal være sammenhæng mellem elevernes læsning og skrivning og de øvrige aktiviteter i forløbet. Det betyder, at de aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet i form af fx øvelser, forsøg, ekskursioner, skal omhandle samme emne eller problemstilling, som de tekster eleverne læser og skriver i forløbet.

2) Særligt vedrørende læsning:

 • Alle tekster, der anvendes i forløbet, skal være digitale og tilgængelige for anvendelsen af LST (ikke alle digitale tekster er tilgængelige for LST, undtagelser er fx ”billeder af tekst” eller flash-formater).
 • Alle elever skal have adgang til LST under læsning af tekster.
 • Det er hensigtsmæssigt, hvis eleverne har mulighed for at vælge tekster i forskellig sværhedsgrad i forbindelse med læseopgaver.

3) Særligt vedrørende skrivning:

 • Eleverne skal anvende digitale teknologier i forbindelse med skriveopgaver i forløbet (i visse sjældne tilfælde vil det muligvis være uhensigtsmæssigt at bruge digitale skriveværktøjer – fx ved feltarbejde i natur/teknik – og i sådanne tilfælde vil det være i orden, at eleverne bruger papir og blyant).
 • Alle elever skal have adgang til LST under skrivningen af tekster.
 • Skriveopgaver skal være åbne og rumme mulighed for forskellige tilgange for eleverne (fx mht. interesser, emne og krav).

4) Særligt vedrørende LST:

 • Eleverne skal have en introduktion til brugen af den konkrete LST og digitale platform, som eleverne skal anvende. Både i forhold til forskellige typer af læsemuligheder/-strategier og til skrivning med ordforslag, valg af ordbøger, profiler, alternative forslag, rettearbejde i skriveprocessen mm. (se ”Guide til LST i undervisningen”). Da denne introduktion er generel, skal den selvfølgelig ikke foregå i alle de fag, der deltager i fase 1. Det er derfor vigtigt, at der på dette punkt foregår en omhyggelig koordinering mellem fagene/lærerne (se vejledningerne til de forskellige LST-teknologier i menuen til højre).

5) LST og andre digitale teknologier og læremidler:

 • Anvendelse af LST er et minimumskrav i fase 1. Det vil sige, at LST skal inddrages i den planlagte undervisning. Derudover står det frit for i hvilken udstrækning, man som lærer vil inddrage andre digitale teknologier og læremidler. Det kan man altså vælge at gøre meget eller gøre lidt.